Antagen novell

Min novell Varor till grevinnan gick inte bara till final i Den röda novelltävlingen (med temat vampyrer, flärd och lust), den antogs även till den kommande antologin Blodets makt ihop med 18 andra noveller. Riktigt roligt att återigen få medverka i en novellantologi hos Darkness Publishing. Det är även kul att Logtowns universum får möjlighet att expandera så här. Förhoppningsvis kommer antologin att publiceras senare under våren.

Novell i final

Min novell Varor till grevinnan har gått vidare till ”final” i Darkness Publishings novelltävling Den röda. 30 noveller ska bantas ner till ett färre antal. Jag deltog i Darkness senaste antologi Mordiska väsen (med Följ med i dansen), och då var 22 noveller med. Jag vet inte när de avslöjar vilka som tas med, men det är bara att hålla tummarna!

Temat i Den röda är vampyrer, gärna med flärd och starka kvinnliga karaktärer. Min novell Varor till grevinnan utspelas i Logtowns värld, ungefär 10 år innan händelserna i En natt i Logtown City. Jag kunde inte hålla mig borta från att åter ta med varulvar i en berättelse, och flera karaktärer från romanen återkommer här.