Fria noveller


Vissa av mina noveller finns att läsa eller lyssna på fritt lite var stans på nätet. Följ gärna länkarna och testa en berättelse eller två!
Vill du se allt som jag har publicerat kan du fortsätta till Bokhyllan.


Avhopparen
Publicerades 2022-10-01 i nättidningen Brev från Cosmos #12 (Club Cosmos).
*Finns att läsa här på Club Cosmos hemsida.


En riktig skithåla
Publicerad/upplagd 2022-11-30 online.
*Finns att läsa här på Wattpad.
*Och här på Tobias Robinsons hemsida.
*Finns även att lyssna på Spotify.


En sista strid
Publicerad/upplagd 2021-10-18 online.
*Finns att läsa här på Wattpad.
*Och här på Drop A Story.


Ett konstverk
Publicerades 2023-02-01 som podcastavsnitt i Eternal Night Horror Stories.
*Finns att lyssna på Spotify.


Midsommar i Segeltuna
Publicerades 2021-06-24 i antologin Traditioner (Miramir Förlag).
*Finns att läsa här på Fantastikbokklubbens hemsida.


Näktergalen
Publicerades 2021-05-31 som podcastavsnitt i En okänd röst.
*Finns bland annat att lyssna på Youtube och Spotify.
*Eller att läsa här på Wattpad.


Råttorna
Publicerades 2020-09-07 i antologin Det var inte jag! (Joelsgården Förlag).
*En redigerad och förlängd version finns att läsa här på Wattpad.


Tre år och elva dagar
Publicerades 2021-06-14 som podcastavsnitt i En okänd röst.
*Finns bland annat att lyssna på Youtube och Spotify.


Varor till grevinnan
Publicerades 2023-04-18 som podcastavsnitt i Eternal Night Horror Stories.
*Finns att lyssna på Spotify.