Fria noveller


Vissa av mina noveller finns att läsa eller lyssna på fritt lite var stans på nätet. Följ gärna länkarna och testa en berättelse eller två!


Avhopparen
Publicerades 2022-10-01 i nättidningen Brev från Cosmos #12 (Club Cosmos).
*Finns att läsa här på Club Cosmos hemsida.


En riktig skithåla
Publicerades 2023-02-10 som podcastavsnitt i Eternal Night Horror Stories.
*Finns att lyssna på Spotify.


Ett konstverk
Publicerades 2023-02-01 som podcastavsnitt i Eternal Night Horror Stories.
*Finns att lyssna på Spotify.


Midsommar i Segeltuna
Publicerades 2021-06-24 i antologin Traditioner (Miramir Förlag).
*Finns att lyssna på Spotify.


Näktergalen
Publicerades 2021-05-31 som podcastavsnitt i En okänd röst.
*Finns bland annat att lyssna på Youtube och Spotify.
*Eller att läsa här på Wattpad.


Råttorna
Publicerades 2020-09-07 i antologin Det var inte jag! (Joelsgården Förlag).
*En redigerad och förlängd version finns att läsa här på Wattpad.


Tre år och elva dagar
Publicerades 2021-06-14 som podcastavsnitt i En okänd röst.
*Finns bland annat att lyssna på Youtube och Spotify.


Varor till grevinnan
Publicerades 2023-04-18 som podcastavsnitt i Eternal Night Horror Stories.
*Finns att lyssna på Spotify.