Operation Nikolaus


De förenade försvarsstyrkorna är tillbakatryckta av det onda Imperiet. Peder är en vanlig infanterist, och under ett uppdrag finner han sig plötsligt indragen i någonting mycket större.


En del av: Ångverken
Publiceringar
: 2020-11-06 (antologi, tryckt)
Omfång: Novell (3 989 ord)
En äventyrsnovell med inslag av steampunk och fantasy, publicerad i antologin Jul igen: Stilla natt, oheliga natt (Nohiding Förlag).


Sida 2: ”Bakom kulisserna”